poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Okresy sensytywne u dzieci
W książce „Wychowywać dziś” Fernanda Corominasa czytamy między innymi o okresach sensytywnych w życiu dziecka i o tym jak ważne jest maksymalne wykorzystanie danego czasu na zdobycie pewnych umiejętności, w tym nauki języków.


OKRES SENSYTYWNY TO CZAS PREDYSPONUJĄCY
DO WYKONANIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ

Gdy okres sensytywny właściwy dla danej umiejętności minie, nadal możliwe jest jej przyswojenie, niemniej wymaga to dużo więcej siły woli i wysiłku. Bardzo trudno jest też osiągnąć taki sam wynik.

Co dla nas istotne, dziecko między 1. a 4. rokiem życia jest w stanie nauczyć się języka ojczystego albo kilku języków pod warunkiem, że ma wtedy kontakt z kimś, kto mówi tym językiem, ponieważ znajduje się w okresie sensytywnym związanym z mową. Kiedy wszystkie jego zmysły predysponują je do zdobycia tej funkcji, uczy się mimowolnie, bez wysiłku, z największą naturalnością.

Autorzy podają taki przykład: jeśli ta sama osoba nie wykorzysta tej okazji jako dziecko i dopiero w wieku 25 lat będzie chciała nauczyć się języka obcego, będzie w stanie go opanować, bo jest osobą wolną i jego wola jest niezależna od okresów sensytywnych. Wymagać to będzie jednak dużo więcej wysiłku, specjalnych metod nauki, ciągłego powtarzania i zajmie jej dużo więcej czasu niż w dzieciństwie. Trudno będzie też opanować dany język w takim stopniu, jak można by to zrobić ucząc się go w odpowiednim wieku. Zazwyczaj też uczący się dorosły nie będzie nigdy w stanie mówić tym językiem w sposób doskonały, ale z akcentem świadczącym o tym, że nauczył się go w późniejszym wieku.

KONTAKT Z JĘZYKIEM W OKRESIE SENSYTYWNYM ZWIĄZANYM Z MOWĄ
TO DUŻA SZANSA NA JEGO NATURALNE PRZYSWOJENIE

W książce dalej czytamy, że aby zostać artystą w jakiejś dziedzinie, nie wystarczy posiadać odpowiednich genów czy talentu. Trzeba również mieć kontakt z mistrzem.
Dziecko ma wewnętrzną gotowość do mówienia wynikającą z działań instynktownych i odpowiednich okresów sensytywnych, nie będzie jednak w stanie nauczyć się angielskiego, jeśli nie ma kogo naśladować. Nie potrzebuje lekcji ani specjalnego wysiłku. Wystarczy, że ma częsty kontakt z kimś, kto mówi po angielsku.
Jeśli w tym okresie dziecko nie ma wzoru albo dziecko nie lubi osoby mówiącej do niego po angielsku lub nie akceptuje jej, to mimo że przechodzi okres sensytywny ułatwiający naukę języków obcych, nie nauczy się.


Podsumowując:

Dobre wykorzystanie okresów sensytywnych wpływa na kształtowanie
inteligencji i umiejętności dziecka.

Znajomość okresów sensytywnych pomaga lepiej wychowywać.


Przykładowe okresy sensytywne przytoczone przez autora:

  • od 0 do 3 lat: rozwój umiejętności zapamiętywania
  • od 3 do 6 lat: nauka języka obcego
  • od 6 do 12 lat: rozwój kreatywności


0 komentarze:

Prześlij komentarz